מקוון | ספר דרך

יום רביעי | 02.02.22 | בשעה 18:00

ספר דרך

ערב דיון לכבוד ספרו של אליק פלמן |

ספר דרך מאת אליק פלמן מצטרף למסורת ארוכה של הוגים שעסקו ב״אמנות החיים״ ושאפו ליישם את תובנותיהם הלכה למעשה בחייהם.

כל פרק בספר עוסק בנושא הכרוך בקיום האנושי בעת הזו, בין השאר יחסי האדם עם התרבות הסובבת, עם המערכת המוסדית ועם סביבתו הטבעית.

רבות מהמחשבות בספר עוסקות במחיר המוסרי, הסביבתי והחווייתי שגובה המנגנון החברתי-כלכלי המסועף של ימינו, בתחושת הניכור שנובעת מכך, ובאתגרים – העיוניים והמעשיים – הצפויים לאלה שכמהים לחרוג מהתלם ולפלס להם דרך חלופית.

הספר מתייחד בכך שבין פרקיו שזורים תיאורים קצרים מהחיים במשק האוטרקי שפלמן הקים לעצמו לפני עשור, תיאורים הממחישים את המשמעות המעשית שהוא בחר להעניק לתובנות ולהרהורים המובעים בספר. עם זאת, כדבריו, הספר מציע דרך אחת מני רבות, והמחשבות המובעות בו עשויות ״להוביל אנשים אחרים למקומות אחרים לגמרי – פיזיים או רעיוניים״.

(הוצאת אסיה, אוקטובר 2021)

בהשתתפות

יו"ר: פרופ' פיני איפרגן, אוניברסיטת בר-אילן ומרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים

פרופ' דרור בורשטיין, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר נועה נעמן-צאודרר, אוניברסיטת תל-אביב

ד"ר דרור ינון, אוניברסיטת בר-אילן ומרכז שפינוזה במכון ון ליר בירושלים

מגיב: ד"ר אליק פלמן, מחבר הספר

הצטרפות לרשימת התפוצה