סדנה בין-אוניברסיטאית למחשבה פוליטית בישראל

יום שני | 12.10.20 בשעה 10:00
עד יום שלישי | 13.10.20 בשעה 15:00

סדנה

למוזמנים בלבד | 

יום שני, 12 באוקטובר

10:00—11:30 מושב ראשון: סמכותנות והטוב המשותף

13:30—14:30 מושב שני: תורת המלחמה הצודקת

יום שלישי, 13 באוקטובר

10:00—11:30 מושב שלישי: רווח, רווחה וצדק 

13:30—14:30 מושב רביעי: עצמה וחירות

 

חברי הועדה המארגנת: דן אבנון, איילת בנאי, מיכל גבעוני, ניקול הוכנר, איל חוברס, גיא פלטיאלי, נחשון פרז

הצטרפות לרשימת התפוצה