משטר חוקתי בעידן סמכותני-פופוליסטי

ישראל ותורכיה במבט משווה

יום חמישי | 23.07.20 | בשעה 18:00

שיחה |

(באנגלית)

במחצית השנייה של המאה העשרים, כינונם של משטרים חוקתיים נתפס כדרך הטובה ביותר לעבור ממשטרים אוטוקרטיים למשטרים דמוקרטיים, ולהבטיח את קיומן היציב והבטוח של המדינות הדמוקרטיות. ואולם, בשנים האחרונות אנו עדים להתדרדרותם ולהיחלשותם של מנגנוני הדמוקרטיה במדינות רבות, ולהתקרבות מדינות אלו לעבר משטר סמכותני-פופוליסטי. נשאלת השאלה היכן נעוצים שורשי התהליכים האלה: האם מדובר בכשלים מהותיים של המשטר החוקתי, או שמא גרמו לכך שיבושים שחלו לאורך השנים? ובעקבות זאת: כיצד אפשר למנוע ממדינות ליברליות דמוקרטיות להפוך למדינות אוטוקרטיות, ובאיזו מידה אפשר לעצור התדרדרות שכבר החלה? נשוחח על שאלות אלו ואחרות מכמה נקודות מבט מחקריות, מתוך התמקדות בתורכיה ובישראל ובתפקודם של המשטרים החוקתיים במדינות אלו בעידן סמכותני-פופוליסטי.

 

בהשתתפות

מנחה: ד"ר צמרת לוי-דפני, מכון ון ליר בירושלים

פרופ' גילה שטופלר, דקנית הפקולטה למשפטים, המרכז אקדמי למשפט ועסקים

ד"ר פליקס פטרסן, עמית מחקר, מרכז קבנר להיסטוריה גרמנית, האוניברסיטה העברית בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה