ספרות, קפיטליזם ומשבר האקלים

יום ראשון | 07.03.21 | בשעה 19:00

ערב דיון 

בערב נדון בתפקידה של הספרות ושל עולם הרוח בשיחה על המשבר הסביבתי, ועל הקשרים בינו לבין הקפיטליזם. בספרות בת זמננו החלה התמודדות עם משבר האקלים, המתבטאת בייצוג חיות תוך ניסיון לערער על האנתרופו-צנטריות המסורתית של התרבות המערבית. נדבר על ספרה של חביבה פדיה בעין החתול שיצא כבר ב-2008 ועל ההצעות הסביבתיות, התיאולוגיות והאסתטיות שהוא טומן בחובו. נחשוב על השינויים שהספר מציע ביחסי האדם והטבע. במבט עכשווי נשאל: מהי ההתעוררות המבוקשת במציאות שמאופיינת בשינויים קיצוניים?

בהשתתפות

יו"ר: ד"ר טפת הכהן-ביק, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב ומכללת אחווה

פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר עפרי אילני, עמית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה