עבודה. בית. עבודת-בית

עבודות שקופות בשגרת הקורונה

יום חמישי | 20.08.20 | בשעה 18:30

ערב דיון |

עבודות שקופות – עבודות הבית והטיפול בבנות ובבני המשפחה – הן תשתית מארגנת של החיים החברתיים ושל שוק העבודה. בדיון נבחן אם לאורך זמן מתרחש שינוי בנוגע לעבודות השקופות בקבוצות שונות בחברה בישראל; ונתמקד בשאלה מה הן ההשפעות של תקופת הקורונה על סדרי הבית וחלוקת העבודה המגדרית ומה הם הביטויים השונים שנושא זה מקבל בשיח הציבורי והתרבותי ובתוך משפחות ובתים. בתוך כך נשאל גם כיצד ניתן ליצור שינוי בתבניות הממוגדרות של שוק העבודה ושל חלוקת העבודה הביתית.

אירוע הזום מציין את צאתו לאור של הדוח להפוך עבודות שקופות לנִראוֹת, המסכם מחקר שנערך בנושא על ידי מכון ון ליר והמכללה האקדמית תל-אביב–יפו בשנים האחרונות.

 

בהשתתפות

ד"ר עמית קפלן, המכללה האקדמית תל-אביב–יפו, חוקרת ראשית במחקר על עבודות שקופות במכון ון ליר בירושלים

ד"ר מהא כרכבי-סבאח, המכללה האקדמית תל-אביב יפו התוכנית ללימודי משפחה, חוקרת שותפה במחקר על עבודות שקופות במכון ון ליר בירושלים

ד"ר אור ענבי, חוקר מעורבות אבהית וממשק עבודה–משפחה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סיון בסקין, משוררת, מתרגמת, חברת מערכת בכתב העת לספרות הו!

הצטרפות לרשימת התפוצה