מקוון | פוסטקפיטליזם בארגוני החברה האזרחית בישראל

יום שלישי | 10.08.21 | בשעה 19:00

Postcapitalism in Israeli Civil Society Organizations

ערב דיון | 

חשיבה על חלופות לקפיטליזם היא עניין מאתגר בעידן הניאוליברלי. פרויקט פוטסקפיטליזם במכון ון ליר מבקש להתמודד עם האתגר הזה באמצעות חשיבה משותפת עם חוקרים וחוקרות שבוחנים היבטים סוציולוגיים, כלכליים ופוליטיים של העתיד הפוסטקפיטליסטי, עם סופרות וסופרים שמדמיינים עתיד כזה, ועם ארגונים בחברה האזרחית שמפתחים פרקטיקות לקראת יישומו. בדיון יתארחו כמה מהארגונים הללו ויציגו חשיבה פוסטקפיטליסטית על דיור, על אנרגיה, על עבודה ועל התארגנות קהילתית.

בהנחיית מקס גרובמן

בהשתתפות

מרכז השל ומגמה ירוקה – אנרגיה

מרכז אדוהדיור

כוח לעובדיםעבודה

מהפך-תע'יירקהילה

הצטרפות לרשימת התפוצה