פיקוח נפש, המדינה וקידוש השם

החברה החרדית ומצב החירום

יום רביעי | 13.05.20 | בשעה 21:00 עד 23:00

שיח |

משבר הקורונה בישראל מעורר מגוון עצום של סוגיות חברתיות ופוליטיות כבדות משקל, ובתוך כך החברה החרדית תופסת מקום ייחודי. המשבר מנכיח שאלות ואתגרים עמוקים של החברה החרדית עצמה, ושל הציבור הלא חרדי ביחס אליה. מה מלמדת התקופה הזו על ייחודה של החברה החרדית בתוך המרקם החברתי בישראל? מה היא חושפת ביחס למקומה של המדינה בחיי הקהילה החרדית? כיצד ניתן להבין את הלגיטימציה לגילויי השטנה כלפי החרדים?

ההגבלות שהטיל השלטון בצל המשבר הצרו את חיי הציבור הישראלי כולו, ופגעו בציבור החרדי באופנים שמשמעותם נעלמת במקרים רבים לא רק מהציבור הכללי אלא גם מקובעי המדיניות. האופן שבו הגבלות אלו מתפרשות בציבור החרדי נוגע בין היתר בהיסטוריה הארוכה של מאבק על קיום התורה וסדרי החיים היהודיים גם במצבים של מצוקה והגבלות חיצוניות. לצד ההגבלות, החברה החרדית מתמודדת בתקופה זו עם שיח ציבורי שנמצא פעמים רבות על סיפה של אנטישמיות. בדיון נבקש להתמקד בהיבטים אלו ובקשרים ביניהם ולהבין את השאלות והבעיות שמצב החירום מציב לחברה החרדית, הן בהקשר אקטואלי והן בפרספקטיבה היסטורית.

 

בהשתתפות

הצטרפות לרשימת התפוצה