במכון ומקוון | שיבה, מסורת ודו-לאומיות

יום שני | 18.09.23 | בשעה 18:30

שיבה, מסורת ודו-לאומיות

ערב דיון |

לכבוד צאת ספרו של אבי-רם צורף,
"קדמה מזרחה: ר' בנימין, דו-לאומיות וציונות-שכנגד"
(מרכז זלמן שזר, 2023)

ר' בנימין (יהושע רדלר פלדמן, 1880–1957), יהודי שומר תורה ומצוות יליד גליציה ההבסבורגית, היה מן הדמויות הבולטות שקראו לגיבושה של מסגרת פוליטית דו-לאומית בתקופת השלטון הקולוניאלי הבריטי. לאחר הקמתה של מדינת ישראל היה אחד היהודים הבודדים שתבעו את שיבת הפליטים הפלסטינים. לצד פעילותו זו ובאופן בלתי נפרד ממנה, היה ר' בנימין דמות מרכזית גם במעגלי הספרות העברית החדשה ובשיח הפובליציסטי החרדי הציוני והלא ציוני, ואף היה תומך בולט בנציגות הפוליטית הספרדית העצמאית. 

בערב הדיון נבקש ללכת בעקבות הגותו וחייו של ר' בנימין כדי לנסות לשרטט אופק פוליטי אחר, שיש בו פתח למימוש הקיום הקולקטיבי היהודי בארץ תוך ניתוקו מיחסי הכוח ההיררכיים הגלומים במסגרת המשטרית הישראלית הקיימת. עוד נבקש לחשוב כיצד דגמים פוליטיים היסטוריים יכולים לסייע לנו לדמיין מסגרת פוליטית שונה לקיום ערבי–יהודי משותף בארץ, עכשיו ובעתיד. 

לקריאת המאמר נצרת–כפר עציון: פליטות, תורה ומצוות והדה־קולוניזציה של ישראל־פלסטין >

ברכות:
ד"ר אסף דוד, מכון ון ליר בירושלים
מר עזרא ברום, מנהל ההוצאה לאור, מרכז זלמן שזר

בהשתתפות:
מנחה: ד"ר עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים
פרופ' גיא מירון, האוניברסיטה הפתוחה
ד״ר אלי אושרוב, האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מאיה שבת, אוניברסיטת פוטסדם

מגיב: ד"ר אבי-רם צורף, האקדמיה ע"ש פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה