במכון | לאום, דת ומגדר: פרספקטיבות מקומיות על הצטלבויות והשלכותיהן

יום ראשון | 04.12.22 | בשעה 18:30

לאום, דת ומגדר: פרספקטיבות מקומיות על הצטלבויות והשלכותיהן

ערב עיון חגיגי לרגל השקת גיליון מיוחד של כתב העת "פוליטיקה"

במסגרת הכנס: ארגז כלים פמיניסטי לעת הזו

19:00–20:30 ברכות בשם כתב העת פוליטיקה

פרופ' גליה פרס בר נתן

דברי פתיחה של עורכות הגיליון

ד"ר תניא ציון-וולדקס, פרופ' אילת הראל, פרופ' בקי קוק

הרצאה: לחשוב מחדש על לאום, דת מגדר ועל מה שביניהם

פרופ' חנה הרצוג

שיחה בין הכותבות

ד"ר ערין הווארי, ד"ר סיגל נגר-רון, ד"ר אבתסאם ברכאת, ד"ר ליהי בן-שטרית, פרופ' רות הלפרין-קדרי, ד"ר אלישבע רוסמן-סטולמןד"ר אופירה פוקס

הצטרפות לרשימת התפוצה