חברה חולה: מגיפה בין טבע לתרבות

תיאוריה וביקורת

לסדרה >

יום ראשון | 19.04.20 | בשעה 21:00 עד 22:00

שיחה |

מגיפת הקורונה תשנה את פני החברה בדרכים שעוד מוקדם לקבוע ואולי קשה לשער. אבל היא כבר מארגנת מחדש כמה מן הצירים המרכזיים במחשבת החברה המודרנית. כיצד היא מעצבת את היחס בין טבע לתרבות ובין ההכרחי להיסטורי? מהי הפוליטיקה של המגיפה ומהי הפוליטיקה שניגפת בפני המגיפה? אילו הבחנות בין פנים לחוץ, בין שייך לזר, בין מקומי לנוכרי עדיין שרירות במצב של הדבקה, כאשר כל אדם הוא מדביק בפוטנציה?

בשיחה הרביעית של תיאוריה וביקורת נשאל כיצד מדעי החברה והרוח, שתולדותיהם הם תולדות ההתרחקות מן הביולוגי, נקראים לעסוק כעת בביולוגי. נשוחח על סטטיסטיקה ופוליטיקה של מספרים, על תשוקה מימטית ועל האפשרויות והסכנות שגלומות בקריסתן של קטגוריות.

בהשתתפות

אילת מעוז, אוניברסיטת שיקגו

פרופ׳ יהודה שנהב, מכון ון ליר ואוניברסיטת תל אביב

מנחה: ד"ר שאול סתר, מכון ון ליר ואוניברסיטת תל אביב

הצטרפות לרשימת התפוצה