מקוון | עיראק, גליציה ושאלת הפרובינציה

סדרת שיחות: יהודים והאימפריות: דמיון פוליטי בזמן הזה

לסדרה >

יום שלישי | 15.06.21 | בשעה 19:00

שיחה ראשונה | 

פרופ' אורית בשקין ופרופ' רחל מנקין | 

במפגש נסיט את נקודת המבט מן המרכזים האימפריאליים הרב-לאומיים אל הפרובינציות ואזורי הגבול. נחשוב על האפשרויות הפוליטיות שהוליד הריחוק מהמרכז האימפריאלי, ועל והאופן שבו השתלבו בהן יהודים לצד קבוצות אחרות. נעסוק במשמעות של אזורי סף אימפריאליים, ובשאלת מקומה של ההזדהות המקומית או האזורית בתוך המסגרת האימפריאלית. כמו כן, נשאל כיצד הסמיכות לגבולה של האימפריה השפיעה על הדמיון הפוליטי שצמח במסגרת הפרובינציות. במוקד הדיון יעמדו שני אזורי גבול: גליציה בגבול האימפריה ההבסבורגית ועיראק בגבול האימפריה העות'מאנית. נחשוב על המשמעויות של ההעמדה הלא שגרתית הזאת בכל הנוגע להבנת מקומן של הפרובינציות, ועל האופקים הפוליטיים שהיא פותחת בפנינו.

מה אפשר ללמוד מהקיום היהודי באימפריות הרב-לאומיות המודרניות?
אילו אפשרויות זימן העידן האימפריאלי ליהודים שחיו בתחומי האימפריות?
אילו מהן נעלמו עם סיומו, ואילו אפשרויות חדשות נוצרו?
בשנים האחרונות גובר העיסוק המחקרי בשאלת מקומם של היהודים באימפריות הרב-לאומיות המודרניות: הבריטית, הרוסית, העות'מאנית, האוסטרו-הונגרית והצרפתית. בסדרת השיחות נדון בהיבטים מרכזיים בהיסטוריה היהודית ובמחשבה היהודית בהקשר האימפריאלי, שבו אין תביעה לאחדות בין דת, לאום, לשון וטריטוריה. הואיל ובעידן האימפריאלי התקיימו צורות שונות של מסגרות דתיות ולאומיות לא-ריבוניות, נבקש להיעזר בו כדי לפתוח צוהר למחשבה פוליטית גם על ההווה והעתיד, ולא רק על העבר.
הסדרה תיפתח בהרצאת מבוא של פרופ' ישראל ברטל ואחריה ייערכו שישה מפגשים. במרכז כל מפגש תעמוד שיחה בין שני חוקרים העוסקים בהיבטים שונים של הנושא שעל הפרק. כך, למשל, יידונו מקומה של צפת באימפריה העות'מאנית, אופייה של ספרות יהודית באימפריות רב-לאומיות, עיראק וגליציה כאזורי סְ פר אימפריאליים ועוד. השיחות יעסקו בהיבט היהודי בתוך הקשר כללי יותר, תוך בחינת השתלבותם ומעורבותם של סוכנים וקולקטיבים יהודיים בתהליכים שונים באימפריות, והשוואתן לחלקם של גורמים לא-יהודיים בתהליכים אלה. כמו כן ייבחן הקשר בין נושא הדיון למצב היהודי הנוכחי – מה אפשר ללמוד ממנו, ואילו כיווני מחשבה שנשכחו או נזנחו הוא יכול להחזיר אל הדיון האקטואלי.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

בהשתתפות

יו"ר: ד"ר אבי-רם צורף, אקדמיית פולונסקי, מכון ון ליר בירושלים

משוחחות:

פרופ' אורית בשקין, אוניברסיטת שיקגו

פרופ' רחל מנקין, אוניברסיטת מרילנד

הצטרפות לרשימת התפוצה