במכון ומקוון | קיסרות, אומה ומה שביניהן: היהודים כמיעוט טרנס-אימפריאלי בעת החדשה

הרצאת מבוא לסדרת השיחות: יהודים והאימפריות: דמיון פוליטי בזמן הזה

לסדרה >

יום חמישי | 03.06.21 | בשעה 19:00

הרצאתו של פרופ' ישראל ברטל | 

הכניסה לאולם בהרשמה מראש >

מספר המקומות מוגבל

מה אפשר ללמוד מהקיום היהודי באימפריות הרב-לאומיות המודרניות?
אילו אפשרויות זימן העידן האימפריאלי ליהודים שחיו בתחומי האימפריות?
אילו מהן נעלמו עם סיומו, ואילו אפשרויות חדשות נוצרו?
בשנים האחרונות גובר העיסוק המחקרי בשאלת מקומם של היהודים באימפריות הרב-לאומיות המודרניות: הבריטית, הרוסית, העות'מאנית, האוסטרו-הונגרית והצרפתית. בסדרת השיחות נדון בהיבטים מרכזיים בהיסטוריה היהודית ובמחשבה היהודית בהקשר האימפריאלי, שבו אין תביעה לאחדות בין דת, לאום, לשון וטריטוריה. הואיל ובעידן האימפריאלי התקיימו צורות שונות של מסגרות דתיות ולאומיות לא-ריבוניות, נבקש להיעזר בו כדי לפתוח צוהר למחשבה פוליטית גם על ההווה והעתיד, ולא רק על העבר.
הסדרה תיפתח בהרצאת מבוא של פרופ' ישראל ברטל ואחריה ייערכו שישה מפגשים. במרכז כל מפגש תעמוד שיחה בין שני חוקרים העוסקים בהיבטים שונים של הנושא שעל הפרק. כך, למשל, יידונו מקומה של צפת באימפריה העות'מאנית, אופייה של ספרות יהודית באימפריות רב-לאומיות, עיראק וגליציה כאזורי סְ פר אימפריאליים ועוד. השיחות יעסקו בהיבט היהודי בתוך הקשר כללי יותר, תוך בחינת השתלבותם ומעורבותם של סוכנים וקולקטיבים יהודיים בתהליכים שונים באימפריות, והשוואתן לחלקם של גורמים לא-יהודיים בתהליכים אלה. כמו כן ייבחן הקשר בין נושא הדיון למצב היהודי הנוכחי – מה אפשר ללמוד ממנו, ואילו כיווני מחשבה שנשכחו או נזנחו הוא יכול להחזיר אל הדיון האקטואלי.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

בהשתתפות

פרופ' ישראל ברטל, האוניברסיטה העברית בירושלים

יו"ר: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה