דוחות שנתיים

מכון ון ליר בירושלים הוא מרכז מחקר לצמיחת רעיונות חדשניים, לטיפוח מנהיגות אינטלקטואלית ומצוינות מחקרית, לעיצוב השיח הציבורי, להצעת צורות חשיבה שונות, ולקידום דרכים חדשות לחיים משותפים בחברה בישראל.

הדוחות נותנים הצצה לפעילות המכון בשנה החולפת בכל תחומי המחקר והמעורבות – באירועים, בפרויקטים ובפרסומים שהיו באותה שנה.

להלן הדוחות מהשנים האחרונות:

            

         

הצטרפות לרשימת התפוצה