תרומות מישות מדינית זרה

בהתאם לחוק ולהנחיות משרד המשפטים, להלן הדוחות האחרונים על תרומה מישות מדינית זרה, שהגיש מכון ון ליר בירושלים אל רשם העמותות.

הצטרפות לרשימת התפוצה