ד"ר דרור ינון

עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים

ד״ר דרור ינון הוא מרצה בתוכנית ללימודי פרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן. תחומי מחקרו הם הפילוסופיה הצרפתית בת זמננו, והפילוסופים המרכזיים שהוא עוסק בהם הם מרלו-פונטי, סארטר, דלז ופוקו. הנושאים המרכזיים שבמוקד עניינו בהוגים אלה הם הפילוסופיה של הגוף, הפילוסופיה של ההיסטוריה, פילוסופיה פוליטית ופילוסופיה של הניסיון. לצד אלה הוא עוסק גם בהוגי אסכולת פרנקפורט: הורקהיימראדורנו ומרקוזה, ובפילוסופיה יהודית בדגש על חילוניות יהודית. 

הצטרפות לרשימת התפוצה