יעל שלו-ויגיסר

לשעבר אחראית אתר האינטרנט

עבדה במכון עד שנת 2020

יעל בעלת תואר שני בהצטיינות בסוציולוגיה של החינוך מהאוניברסיטה העברית בירושלים. בשנים 2006–2013 הייתה חברה בצוות היוזמה לתכנון אסטרטגי בחינוך במכון ון ליר. במסגרת זו ריכזה מגוון פרויקטים וקבוצות והייתה שותפה לצוותי מחקר ולכתיבת ניירות מדיניות בתחום החינוך. לאחר שהיוזמה נסגרה שימשה בכמה תפקידים במכון, ובשנים האחרונות יעל משמשת רכזת וחברת צוות מחקר בתוכנית לפיתוח מודלים של משילות משולבת ברשויות מקומיות. החל מתחילת שנת 2020 היא גם אחראית על אתר האינטרנט של המכון.

הצטרפות לרשימת התפוצה