נע'ם אבו ליל

רכזת החממה האינטלקטואלית במזרח ירושלים

נע'ם בעלת תואר ראשון בבלשנות ולימודי האסלאם והמזרח התיכון מהאוניברסיטה העברית. במכון, נע'ם היא רכזת החממה האינטלקטואלית במזרח ירושלים.

הצטרפות לרשימת התפוצה