סנדה פוקס

רכזת תוכנית המלגות לפוסט-דוקטורט באקדמיה ע"ש פולונסקי

סנדה בעלת תואר ראשון בלימודים רוסיים וסלביים ובתוכנית לימודים רב-תחומית, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. במכון ון ליר היא רכזת תוכנית המלגות לפוסט-דוקטורט באקדמיה ע"ש פולונסקי. לפני כניסתה לתפקיד זה שימשה סנדה מזכירת המערכת של כתב העת תיאוריה וביקורת.

 

הצטרפות לרשימת התפוצה