פרופ' יצחק גל-נור

עמית מחקר בכיר

עמית מחקר בכיר במכון ון לירלשעבר מנהלו האקדמי של המחקר "אחריות המדינה וגבולות ההפרטה" במרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן שבמכון ון ליר. ספרו משילות משולבת ראה אור בהוצאת מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד. 

פרופסור אמריטוס בקתדרה ע"ש הרברט סמואל למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ומרצה אורח באוניברסיטאות רבות בעולם. היה חבר בוועד המנהל של האגודה הבינלאומית למדע המדינה (IPSA) ועורך סדרת הספרים שלה Advances in Political Science בהוצאת Cambridge University Press.  

נציב שירות המדינה בממשלת יצחק רבין (19941996); חבר הנהלת הקרן הלאומית למדע בתחום מדעי הרוח והחברה (2001–2007); חבר חֶבר המנהלים של האוניברסיטה העברית (2003–2007); סגן יו"ר המועצה להשכלה גבוהה (2007–2008); ראש האגודה הישראלית למדע המדינה (20122015). חתן פרס על מפעל חיים מטעם ה-Association of Israel Studies (AIS), 2015, ופרס האגודה הישראלית למדע המדינה, 2016. 

מספריו: לא אדוני הנציב: מאחורי הקלעים של הפוליטיקה והמינהל בישראל, 2003; (עם דנה בלאנדר) המערכת הפוליטית בישראל2013; ובאנגלית  בהוצאת Cambridge University Press 2018הספר יראה אור גם בערבית.

הצטרפות לרשימת התפוצה