ליווי מחקרי לסדרה תיעודית

קול קורא: פרויקט חדש ב-2021

מכון ון ליר בירושלים מזמין יוצרי קולנוע וטלוויזיה להגיש הצעה לסדרה תיעודית אשר תזכה לליווי מחקרי במכון. מתוך ההצעות שיוגשו, המכון יבחר פרויקט תיעודי אחד ויעניק לו ליווי אקדמי, יסייע בפיתוח ובהעמקת התחקיר הנדרש לפרויקט ויעזור בגיבושו לקראת הפקה. היקף הליווי והמחקר יגובשו ביחד עם יוצרי הסדרה לפי הצרכים והמאפיינים הייחודיים שלה.

הסדרה שתתקבל תהיה קשורה באופן הדוק לאחד מתחומי המחקר והפעילות של המכון שהוגדרו לשנה זו:

מועד אחרון להגשת ההצעות: 31 בינואר 2021

לשאלות בעניין ההגשה: docfilm@vanleer.org.il

הצטרפות לרשימת התפוצה