מסעות דעת

קול קורא לקיץ 2024: בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים >

קול קורא לקיץ 2024: בשיתוף אוניברסיטת תל אביב >

קול קורא לקיץ 2024: בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון >

הגשת מועמדות עד לתאריך 26 במאי 2024

"מסעות דעת" היא תוכנית מנהיגות אינטלקטואלית ייחודית ללימודים בתחומי מדעי הרוח והחברה, המתקיימת במכון ון ליר בירושלים בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים, עם אוניברסיטת תל אביב ועם אוניברסיטת בן גוריון. התוכנית מבקשת לטפח בקרב קבוצה נבחרת של סטודנטיות וסטודנטים כישורי התבוננות ויכולת ניתוח של שאלות עומק רעיוניות ופילוסופיות בהקשר של בעיות השעה בארץ ובעולם, ולחבר בין שאלות אלו ובין  המציאות החברתית והפוליטית העכשווית.

התוכנית מיועדת לקבוצה קטנה ואיכותית של סטודנטיות.ים בעלי סקרנות אינטלקטואלית ויכולת לימוד גבוהה מכל גוֹני האוכלוסייה – יהודים וערבים, חרדים, דתיים, מסורתיים וחילונים, מהמרכז ומהפריפריה – העומדים להתחיל את לימודיהם האקדמיים באוניברסיטה העברית בירושלים או ובאוניברסיטת תל אביב, בכל תחומי הידע.

התוכנית מעודדת חשיבה לא שגרתית, מורכבת וביקורתית, ובזכות ההרכב החברתי הרבגוני שלה היא מקדמת נקודות מבט רחבות וחדשניות על סוגיות עכשוויות מורכבות.

ההשתתפות בתוכנית אינה כרוכה בתשלום. עמיתי התוכנית יזכו במלגת לימודים באוניברסיטה בסכום של 5,000 ש"ח, בזכאות אפשרית ל-4 נ"ז בכפוף למילוי כל מטלות התוכנית ועל פי תנאי האוניברסיטה, ובמגורים משותפים בתקופת לימודי הקיץ.

בתוכנית מלמדים בכירי החוקרים, בהם פרופ' שי לביאד"ר יוכי פישרפרופ' ימימה בן-מנחם, פרופ' ניסים מזרחיפרופ' בנימין פולק, פרופ' עילית פרבר, ד"ר אסף דוד, ד"ר ראיף זריק, ד"ר עפרי אילני, ד"ר רונית עיר-שי,  ועוד.

התוכנית מורכבת מסמסטר קיץ וממפגשי המשך חד-יומִיים, המתקיימים אחת לחודש במהלך שנת הלימודים. הלימודים כוללים סמינרים, הרצאות ותרגולים, לצד סיורים, סדנאות כתיבה ויצירה, אירועי תרבות ופעילויות חברתיות, ומוקדש בהם מקום נכבד לדיונים ולהעשרה הדדית בין המשתתפים.

ההיבט החברתי מהווה חלק מרכזי בתוכנית: העמיתים מבלים יחדיו חמישה שבועות רצופים ואינטנסיביים, שבמהלכם הם גם מתגוררים במתחם משותף. החיים המשותפים תורמים רבות הן לגיבוש וליצירת חוויה חברתית חד-פעמית והן להעצמת החוויה האינטלקטואלית, הודות למפגש הבלתי אמצעי עם מגוון הדעות. למעשה, לא אחת הדיונים הערים שמתחילים בכיתת הלימוד נמשכים לאחר מכן ביתר שאת במרחב המגורים המשותף.

מסע אישי: במהלך התוכנית ובשנה שלאחריה העמיתים מפתחים פרויקטים אישיים של מחקר ושל עשייה חברתית ותרבותית, בליווי צמוד ומתמשך של צוות התוכנית ושל מנחים הנבחרים בהתאם לתכניו של כל פרויקט.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר התוכנית.

הצטרפות לרשימת התפוצה