בחינת לימודי הכלכלה בישראל

התקיים בתאריך 4/1/2011

ברכות: גבריאל מוצקין, ראש מכון ון ליר בירושלים
שחר בוצר, סגן יו"ר התאחדות הסטודנטים בישראל

דברי פתיחה: אריה ארנון, ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

הצגת נייר העמדה
נתן זוסמן, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים; התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
טל וולפסון, התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים

מגיב: מנואל טרכטנברג, ראש הות"ת, המועצה להשכלה גבוהה; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

רב-שיח בהשתתפות
מנחה: אריה ארנון, ראש התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים
צביקה אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל; המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב
אבנר דה-שליט, דיקן הפקולטה למדעי החברה, האוניברסיטה העברית בירושלים
דניאל לוי, ראש המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בר-אילן
דן פלד, ראש המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת חיפה
קרנית פלוג, ראש חטיבת המחקר, בנק ישראל

נערך בשיתוף התאחדות הסטודנטים בישראל
לאתר מכון ון ליר: http://www.vanleer.org.il

הצטרפות לרשימת התפוצה