גרים חוזרים ומשתלבים מצטרפים חדשים לעם היהודי | ארהב גרים ומצטרפים אחרים | דוקטור מרים כהן

סדנת מחקר
גרים חוזרים ומשתלבים מצטרפים חדשים לעם היהודי
ארה"ב גרים ומצטרפים אחרים
יום שלישי, יא בחשון תשע"ה, 4 בנובמבר 2014
Mariam Cohen, Who Converts to Judaism in America? (English)
ד"ר מַריָם כהן, פסיכיאטרית ופסיכואנליטיקאית, המכללה למדעי הרוח ולמדעים מדויקים, אוניברסיטת אריזונה; תוכנית התמחות בפסיכיאטריה, המרכז הרפואי השומרוני הטוב ע"ש באנר, פיניקס, אריזונה
הוועדה האקדמית
פרופ' סילביה ברק-פישמן, פרופ' אברהם גרוס, פרופ' סרג'יו דלה־פרגולה, ד"ר סוזנה כהן-וייס,
פרופ' סטיבן כהן, ד"ר נתנאל פישר, פרופ' טיודור פרפיט, פרופ' אמנון רז-קרקוצקין, דפנה שרייבר

בעשורים האחרונים אנו עדים לתופעה גלובלית חדשה. עשרות אלפי אנשים בוחרים
להצטרף לעם היהודי, רובם שלא באמצעות גיור דתי מכל סוג שהוא. בארצות הברית
יש בני משפחות מעורבות המאמצים את אורח החיים היהודי של משפחתם; במזרח אירופה
אנשים ממוצא יהודי חוזרים לשורשיהם שהוסתרו מאז מלחמות העולם; באסיה
יש קבוצות שחבריהן רואים עצמם צאצאי עשרת השבטים, ומחפשים את דרכם
ליהדות; בדרום אמריקה, בספרד ובפורטוגל אלפים נושאים מסורת של משפחות
אנוסים ונותנים לכך ביטוי גלוי ופומבי; בישראל עולים שאינם יהודים מצטרפים
לחברה היהודית והופכים בהדרגה ליהודים-ישראלים.
תופעה זו היא בבחינת תפנית היסטורית מרתקת בתולדות העם היהודי.
במשך אלפי שנים, לאנשים שאינם יהודים לא היה כל עניין להצטרף
לעם היהודי, והנה משלהי המאה העשרים מתחזקת ומתרחבת
מגמת ההצטרפות. מטרתה של סדנת המחקר לבחון את התופעה בהקשרה הגלובלי והמקומי כאחד.

הצטרפות לרשימת התפוצה