דברי פתיחה בשולחן עגול בנושא: שירות הבריאות לתלמיד וטיפת חלב - בין הפרטה להלאמה

פרופ' יצחק גל-נור
מנהל אקדמי של פרויקט הפרטה ורגולציה במרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה