הלאמה, אלימות והמרחב האימפריאלי

הלאמה, אלימות והמרחב האימפריאלי, 17.10.21

מפגש רביעי בסדרת "היהודים והאימפריות: דמיון "פוליטי בזמן הזה"

בהשתתפות:
ד"ר אורית ואקנין-יקותיאלי - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
פרופ' הלל כהן - האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר עודד שטיינברג - האוניברסיטה העברית בירושלים
יו"ר: עידו הררי - מכון ון ליר בירושלים

במפגש זה נדון בצורות שבהן השפיעו עלייתם של מושגי הגזע והלאום על הקיום המשותף של קבוצות שונות במרחבים האימפריאליים השונים, ועל הקיום היהודי במרחבים אלה בפרט. בדיון, שיעסוק במקביל באירופה, בצפון אפריקה ובארץ ישראל-פלסטין, נתייחס לדרכים שבהן תהליכים אלה באו לידי ביטוי במגמות בדלניות ובמקרים של התפרצויות אלימות, וזאת לעומת תפיסות מורכבות יותר של מוקדי ההשתייכות הקולקטיביים, האזוריים והאימפריאליים.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

הצטרפות לרשימת התפוצה