הלכה כהתרחשות - מושב עשירי

הלכה כהתרחשות
הכנס הבינלאומי הרביעי בתחום הפילוסופיה של ההלכה
כא-כב בטבת תשע"א, 29-28 בדצמבר 2010
בשיתוף עם האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג למחשבת ישראל

יום רביעי, כב בטבת תשע"א, 29 בדצמבר 2010
תיאטרון ופרפורמנס
יו"ר: ד"ר אבינועם רוזנק
שרון לשם זינגר, "הלכה והכלה": מבט על נבכי ההתרחשות ההלכתית מתוך תהליכי הנחיה ופסיכודרמה
יאיר ליפשיץ, גוף רדוף, ביצועים משובשים: הלכה ותיאוריות של פרפורמנס
ד"ר מיכל גוברין, תיאטרון הקודש היהודי (הדרמה והמעשה / ה"דרומנון")
יובל ריבלין, ספר ההלכה וסרט הקולנוע: בין אידיאולוגיה לחוויה אמנותית
דברי נעילה: ד"ר אבינועם רוזנק
לאתר מכון ון ליר: http://www.vanleer.org.il

הצטרפות לרשימת התפוצה