התורה והקוראן / ישמע-אל: תפילת המושלכים | פרופ' גלילי שחר

מסורות יהודיות ואסלאמיות יחד – התורה והקוראן
סדרת הרצאות 2017–2018

יום ראשון 19/11/17, 18:00 עד 19:30

התורה והקוראן / ישמע-אל: תפילת המושלכים
יו"ר: דפנה שרייבר
מרצה: פרופ' גלילי שחר

לקבלת עדכונים על פעילות המכון הצטרפו לרשימת התפוצה - https://goo.gl/AqqYFe

הצטרפות לרשימת התפוצה