חברה וצדק חברתי | פרשת תזריע-מצרע | מרצה: ד"ר מיכאל ויגודה

יום ראשון 07/04/13
מרצה: ד"ר מיכאל ויגודה
"ואם דל הוא" -- להגדרת קו העוני

הצטרפות לרשימת התפוצה