חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים | ד“ר יוכי פישר

חילון וחילוניות: עיונים בין-תחומיים

מגיבה: ד“ר יוכי פישר, ראש תחום לימודים מתקדמים, מכון ון ליר בירושלים

הצטרפות לרשימת התפוצה