כנס ברסלב | אולגה שבצ'נקו | Uman and Pilgrims: Contemporary Issues and Challenge

כנס ברסלב: מחקר, יצירה וחברה

בשיתוף הקתדרה לחקר החסידות ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב

יום ראשון 01/01/17 עד יום רביעי 04/01/17

"התורה שלי היא כולה עצות": פרקטיקות וריטואלים ברסלביים
יו"ר: פרופ' בועז הוס

אולגה שבצ'נקו, Uman and Pilgrims: Contemporary Issues and Challenge
(באנגלית)

הצטרפות לרשימת התפוצה