כנס הלכה ואידיאולוגיה - מושב 14

הלכה ואידיאולוגיה
הכנס הבינלאומי השלישי בתחום הפילוסופיה של ההלכה
14-12 בדצמבר 2006

יום חמישי, כ"ג בכסלו תשס"ז
14 בדצמבר 2006
המתח ההלכתי: בין פתיחות וסגירות
יו"ר: יוכי פישר
אוריאל סימונסון, הפרדה דרך חקיקה: תגובת הגאונים לאתגרי האסלאם
מנחם בן-ששון, אידיאולוגיה של רפורמטורים בלבוש הלכתי: המקרה של חסידי מצרים
דוד הלבני, יחסה של חוכמת ישראל לתלמוד הבבלי: הבסיס התיאולוגי
לאתר מכון ון ליר: http://www.vanleer.org.il

הצטרפות לרשימת התפוצה