"מה יודעים הצמחים?" | דיון בהשתתפות קהל

"מה יודעים הצמחים?"
מפגש שלישי בסדרת "מדברים על מדע במאה העשרים ואחת"
סדרת מפגשים שלישית בהנחיית פרופ' אורן הרמן
יום רביעי 15/01/20, מכון ון ליר ירושלים

דברי פתיחה:
פרופ' אורן הרמן - ראש התוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר-אילן, ומכון ון ליר בירושלים

מרצה:
פרופ' דניאל חיימוביץ - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כיצד צמחים מתַקשרים זה עם זה? האם לנשים ולגברים יש מוחות שונים? כיצד יכולה האמנות להאיר את המדע? אלה מקצת השאלות אשר יעסיקו אותנו בעונה השלישית של הסדרה. על מנת לענות עליהן נפגוש מדעני מוח ופילוסוף, בוטניקאי וסופרת, חוקר אבולוציית האדם, משפטנית וזמר-יוצר. בניסיון להבין את עולמנו ואת עצמנו טוב יותר, נבקש להטות אוזן ולב ליחסים המרתקים בין אנשים לרעיונות ובין תרבות למדע.

לקבלת עדכונים על פעילות המכון הצטרפו לרשימת התפוצה: http://bit.ly/2B5fpIz

הצטרפות לרשימת התפוצה