מחלוקות בכלכלה - האיכות ברפואה | הפרטה במערכת החינוך

אחת-עשרה מחלוקות בכלכלה
21 במאי 2007

מנחה: פרופ' נעמי חזן, המכללה האקדמית תל-אביב יפו

מדידת איכות במערכת הבריאות (מחלוקת תשיעית)
פרופ' קובי גלזר, אוניברסיטת תל-אביב ושולי ברמלי-גרינברג, מכון ברוקדייל
מגיב: ד"ר עמיר שמואלי, האוניברסיטה העברית בירושלים
דיון בהשתתפות הקהל

ביזור והפרטה במערכת החינוך (מחלוקת עשירית)
פרופ' משה יוסטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ון ליר בירושלים
מגיבה: שלומית עמיחי, מנכ"לית אלכ"א ומנהלת האגף להתנדבות ופילנתרופיה, ג'וינט ישראל
דיון בהשתתפות הקהל
לאתר מכון ון ליר: http://www.vanleer.org.il

הצטרפות לרשימת התפוצה