עיראק, גליציה ושאלת הפרובינציה

מפגש שני בסדרת "היהודים והאימפריות: דמיון "פוליטי בזמן הזה"

שיחה בין פרופ' אורית בשקין ופרופ' רחל מנקין, 15.6.2021

במפגש נסיט את נקודת המבט מן המרכזים האימפריאליים הרב-לאומיים אל הפרובינציות ואזורי הגבול. נחשוב על האפשרויות הפוליטיות שהוליד הריחוק מהמרכז האימפריאלי, ועל והאופן שבו השתלבו בהן יהודים לצד קבוצות אחרות. נעסוק במשמעות של אזורי סף אימפריאליים, ובשאלת מקומה של ההזדהות המקומית או האזורית בתוך המסגרת האימפריאלית. כמו כן, נשאל כיצד הסמיכות לגבולה של האימפריה השפיעה על הדמיון הפוליטי שצמח במסגרת הפרובינציות. במוקד הדיון יעמדו שני אזורי גבול: גליציה בגבול האימפריה ההבסבורגית ועיראק בגבול האימפריה העות'מאנית. נחשוב על המשמעויות של ההעמדה הלא שגרתית הזאת בכל הנוגע להבנת מקומן של הפרובינציות, ועל האופקים הפוליטיים שהיא פותחת בפנינו.

עורכי הסדרה: עידו הררי, ד"ר אבי-רם צורף, ד"ר מאיה שבת, דפנה שרייבר

הצטרפות לרשימת התפוצה