ערב דיון "ישראל במזרח התיכון"

ברכות ודברי פתיחה: ד"ר אסף דוד
משתתפים: פרופ' (אמריטוס) אברהם סלע, ד"ר ח'אלד פוראני, גברת עינת לוי
יום רביעי, 13/03/19

האם מדינת ישראל היא נטע זר במזרח התיכון או חלק בלתי נפרד ממנו? האם היא חלק מהאזור רק מבחינה גיאוגרפית ומנותקת ממנו מבחינות אחרות, או שעבותות קושרים בינה לבין האזור והופכים אותה למדינה מזרח-תיכונית ככל שכנותיה?

אירוע זה חונך את פעילותה של קבוצת המחקר "ישראל במזרח התיכון" שתחל לפעול במכון ון ליר במרץ 2019. בקבוצה זו תיבחנה בין השאר השאלות הללו, וינותחו ההבדלים בין תפיסות שונות ביחס לקיום ולמיקום של ישראל במרחב האזורי, קרי: "ישראל והמזרח התיכון"; "ישראל במזרח התיכון"; ו"ישראל כמדינה מזרח-תיכונית".

הרעיונות שיתגבשו במסגרת קבוצת המחקר יעמדו בלב פעילותו של "מנאראת" – המרכז ליחסי יהודים–ערבים במכון ון ליר בשנים הקרובות.

לקבלת עדכונים על פעילות המכון הצטרפו לרשימת התפוצה: http://bit.ly/2B5fpIz

הצטרפות לרשימת התפוצה