ערב השקה חגיגי לגיליון היובל של תיאוריה וביקורת | מושב ראשון

אירוע השקה חגיגי לגיליון היובל של "תיאוריה וביקורת" ודיון על אתגרי המחשבה הביקורתית בימינו
25/03/19

ד"ר מיכל גבעוני - המחלקה לפוליטיקה וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר ספא אבורביעה - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב; אוניברסיטת תל אביב

לקבלת עדכונים על פעילות המכון הצטרפו לרשימת התפוצה: http://bit.ly/2HkU4yk

הצטרפות לרשימת התפוצה