פותחים שבוע בפסיכולוגיה | פרשת תצוה | מרדכי רוטנברג

ג באדר תשע"ב
26 בפברואר 2012

פרשת השבוע
פותחים שבוע בפסיכולוגיה
דברי פתיחה:יובל ריבלין
תצוה -- שבת זכור
המשכן והשוויון המיני כבסיס לטכנולוגיה המערבית
פרופ' מרדכי רוטנברג

הצטרפות לרשימת התפוצה