שירות הבריאות לתלמיד וטיפות חלב: בין הפרטה להלאמה | דברי פתיחה

שירות הבריאות לתלמיד וטיפות חלב: בין הפרטה להלאמה
יום שלישי 19/07/16

יו“ר: רמי אדוט, מנהל תחום שינוי מדיניות, המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה ע“ש יעקב חזן במכון ון ליר בירושלים

דברי פתיחה
פרופ‘ יצחק גלנור, מנהל אקדמי של פרויקט ההפרטה והרגולציה במרכז חזן לצדק חברתי במכון ון ליר בירושלים; האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ‘ נדב דוידוביץ, ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב; יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור (הר“י)

בעקבות שורת דוחות שהצביעו על ליקויים חמורים הנוגעים להפרטת שירות הבריאות לתלמיד הֵחל בשנת 2012 תהליך של החזרת השירות לידי המדינה, אבל לאחרונה התעורר ספק באשר להשלמת התהליך. במקביל, בימים אלה פועלת ועדה שמינה מנכ”ל משרד הבריאות לבחינת השירות המונע לגיל הרך במסגרת טיפת חלב. שירות הבריאות לתלמיד ושירותי תחנות טיפת חלב הם בסיס חיוני למימוש הזכות לבריאות, לקידום בריאות האוכלוסייה ולצמצום פערים בבריאות. עם זאת, שני השירותים סובלים ממחסור חמור בכוח אדם, מתשתיות מיושנות, ממצוקת תורים, מעומס עבודה על האחיות והרופאים בתחנות, וכל אלה פוגעים ביכולת לספק שירותי רפואה מונעת בסיסיים מעבר למתן חיסונים. בשולחן העגול נבחן את תהליך קבלת ההחלטות בנוגע להפרטת שירות הבריאות לתלמיד: האם נגרמו נזקים והאם הלאמת השירות תוכל לתקנם? כמו כן נשאל מהם השירותים שצריכים להינתן במסגרת שירות הבריאות לתלמיד ובתחנות טיפת חלב מעבר למתן חיסונים? על מי מוטלת האחריות לבריאותם של התלמידים? לאילו שירותים זכאי אזרח בריא ומדוע אין הסדרה של תחום קידום הבריאות (בניגוד לסל התרופות שמסופקות לקופות החולים)? מה המשמעות של מצב זה? מהם התהליכים שהתרחשו מאז נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי (1995), וכיצד הם השפיעו על מודל ההעסקה של אחיות ורופאים בשירותים אלו ועל העמקת אי-השוויון בבריאות בישראל?

הצטרפות לרשימת התפוצה