דיון - אשה פשוטה, זלדה

"עבריּות" במזרח התיכון: שאלות על יצירה, מקומיות, חילוניות וקדושה במבט עכשווי
הקרנת סרט ודיון - אישה פשוטה, זלדה
20/02/20, מכון ון ליר ירושלים

מנחה:
אליעז כהן - משורר, מעורכי כתב העת משיב הרוח

דיון בהשתתפות:
טפת הכהן-ביק - המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר יעל שנקר - בית הספר לאמנויות הקול והמסך, המכללה האקדמית ספיר

עשור לסדרת "הָעִבְרִים": הקרנות ודיונים במכון ון ליר בירושלים.
מיזם "הָעִבְרִים" הוא מעבדת יצירה לסרטי תעודה ביוגרפיים על כותבות וכותבים בולטים בשדה התרבות העברית והיהודית. המיזם מזמין במאים מהשורה הראשונה ליצור סרטים שמשלבים סיפור ביוגרפי, תרגום של יצירה טקסטואלית לוויזואליה קולנועית, מוזיקה מקורית, אנימציה עצמאית ופרשנות אישית. עד כה נוצרו במיזם ארבעה-עשר סרטים מקוריים שמפגישים בין שירה וספרות לבין תעודה וקולנוע.
לציון עשור למיזם העברים נקיים במכון ון ליר בירושלים סדרה של הקרנות ודיונים. במסגרת הסדרה יוקרנו מתוך מיזם העברים עשרה סרטים העוסקים בתמות מרכזיות הנדונות גם בעבודה ובפעילות של מכון ון ליר: הצטלבויות של יהודיוּת וערביוּת; חילוניות עברית; ושאלות של מגדר ויצירה.
הסרטים שיוקרנו תחת הכותרת "הצטלבויות של יהודיוּת וערביוּת" יציגו את היוצרים ז'קלין כהנוב, ר' שלום שבזי, אבות ישורון ור' דוד בוזגלו. בדיונים שילוו את ההקרנות נעסוק בשאלת הזהות היהודית והישראלית במזרח התיכון, בנתק ובחיבור שבין יהודיוּת וערביוּת ובין מזרח ומערב, ובסוגיה של השימוש הפוליטי המאתגר שנעשה בשפה העברית ובשפה הערבית.
הסרטים שיוצגו תחת הכותרת "חילוניות עברית" עוסקים בחייהם וביצירתם של חיים נחמן ביאליק, זאב ז'בוטינסקי וזלדה. בעקבות הסרטים הללו נעסוק במשולש יצירה-תרבות-חילוניות, כחלק מהפרויקט "חילוניות 2025" שמתקיים במכון ון ליר ומבקש לחשוף ולנסח מחדש את השיח על חילוניות עכשווית בכלל ועל זו הישראלית בפרט.
בחלקה האחרון של הסדרה יוקרנו סרטים על י"ח ברנר ועל יונה וולך. הדיון יעסוק בקשרים בין מגדר ויצירה.

הצטרפות לרשימת התפוצה