ה"יהודי" כבעיה: מחשבות על יהדות וזהות

מהי ה"בעיה" היהודית? מי זקוק ל"זהות יהודית"? איזו בעיה היא נועדה לפתור ועבור מי?, 28.04.21

רב-שיח מקוון (בעברית ובאנגלית)

האי-נחת הדתית וההיסטורית של העולם הנוצרי מהקיום היהודי בתוכו זכתה בעת החדשה לכינוי הידוע לשמצה "הבעיה היהודית". חלק מרכזי של השיח על "הבעיה" עסק בנתינת סימנים ביהודים ובזיהויָם, ואחד הסימנים הבולטים היה דווקא היותו של היהודי חסר זהות שורשית ומובחנת. מהצד היהודי, "הבעיה היהודית" הופיעה בד בבד עם התפתחות "הזהות היהודית" – אך הפעם זיהוי היהודים לא נועד לסייע באבחון הבעיה אלא בפתרונה. המונח החדש הביא עימו שאלות ואתגרים חדשים: מחד גיסא, עצם התביעה ל"זהות יהודית" מעידה על הפנמת הסטריאוטיפ של היהודי חסר הזהות; מאידך גיסא, הניסיון לבסס את הזהות הזאת מחייב להכריע בשאלה מה יכול ומה אינו יכול להיכלל בה.

בהשתתפות
יו"ר: עידו הררי, מכון ון ליר בירושלים
ד"ר אלעד לפידות, אוניברסיטת ברן
פרופ' חביבה פדיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
Prof. Jonathan Boyarin, Cornell University
Prof. Vivian Liska, University of Antwerp; the Hebrew University of Jerusalem

הצטרפות לרשימת התפוצה