העברת זיכרון ובדיון, הגוף הזוכר: הקולנוע המערב גרמני החדש כמעשה אנטי-נאצי חלק ראשון

העברת זיכרון ובדיון, הגוף הזוכר: הקולנוע המערב גרמני החדש כמעשה אנטי-נאצי חלק ראשון 18 בינואר 2013
מפגש עם רעיה מורג
הגוף הזוכר: הקולנוע המערב גרמני החדש כמעשה אנטי-נאצי.

הצטרפות לרשימת התפוצה