משילות משולבת: כלי המדיניות של הדור הבא? | ד"ר נטע שר־הדר וד"ר ליהיא להט

כנס
עודף רגולציה או חוסר ברגולציה? מחקר חדש על רגולציה בישראל
יום ראשון 19/03/17

מושב שני
האם יש צורך לפקח על ארגוני החברה האזרחית?
מנחה: עו"ד טלי ניר, לשעבר סמנכ"לית האגודה לזכויות האזרח

משילות משולבת: כלי המדיניות של הדור הבא?
ד"ר נטע שר־הדר, מנהלת אקדמית במרכז חזן במכון ון ליר; בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית; המכללה האקדמית ספיר
ד"ר ליהיא להט, מנהלת אקדמית במרכז חזן במכון ון ליר; המכללה האקדמית ספיר

הצטרפות לרשימת התפוצה