ניידות ואי שוויון בשכר בישראל

עוני ואי-שוויון בישראל ובעולם
יום שלישי כא בטבת תשע"ד 17 בדצמבר 2013
הכנס השנתי יעסוק בסוגיות בנושאי עוני ואי-שוויון, וישתתפו בו מומחים וקובעי מדיניות מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בין השאר יידונו בכנס מחקרים הנוגעים לתשואה להשכלה בישראל ולהבדלים בין אוכלוסיות שונות בתועלת מהשכלה גבוהה, וניידות ואי-שוויון בשכר בישראל בכמה תקופות. כמו כן יתקיים דיון על אמצעים להתמודדות עם אי-שוויון, מצד התיאוריה ומצד הפרקטיקה, מתוך השוואה לנעשה במדינות אחרות בעולם. את הרצאת האורח יישא פרופ' פרנסואה בורגיניון מהבנק העולמי ובית הספר לכלכלה בפריז.

הצטרפות לרשימת התפוצה