נישואין וגירושין בישראל | מפגש שני | משפחה, נישואין וגירושין בשיח זכויות האדם

מפגש שני: משפחה, נישואין וגירושין בשיח זכויות האדם
ישראל אשררה את אמנות היסוד הנוגעות לזכויות האדם, אך דווקא בנושא הזכות למשפחה רשמה הסתייגות. מה מחייבת השמירה על זכויות האדם בתחום זה? האם הזכות לנישואין ולמשפחה היא זכות אדם בסיסית? האם הזכות לגירושין אף היא זכות בסיסית כזאת? מהן ההשלכות של ההכרה בזכות הבסיסית למשפחה? האם המצב המשפטי בישראל עומד בדרישות האלה, למרות ההסתייגות? איזו הכרה בין-לאומית קיימת היום בזכויות אלו? ומה בין הזכות לחיי משפחה לבין הזכות להכרה רשמית של המדינה בזוגיות הספציפית שבה בחר האדם? האם הזכות לנישואין פירושה חירות מלאה לפרט לבחור את בן זוגו ואת דרך עריכת הנישואין ואת המסגרת שלהם? ומה היחס בין הזכות לנישואין לבין הזכות לחופש הדת? ולחופש מדת? מה הקשר בין דיני הנישואין לבין מעמד האישה וזכותה לשוויון? האם יש לכך השלכה מיוחדת בנושא הגירושין, לנוכח אי-השוויון בין זכויות הגבר לזכויות האישה בכמה מן הדתות בעניין זה? ולבסוף, האם הכרה בנישואין בין בני זוג מאותו המין היא עניין של זכויות אדם?

משתתפים: פרופ' דני סטטמן, עו"ד סוזן וייס, פרופ' אלון הראל

 

הצטרפות לרשימת התפוצה