סדרת ההרצאות "הרהורי כפירה" | טריילר

לצפייה בסדרת ההרצאות המלאה - http://bit.ly/3aH94WF

מה קורה לחברה בעולם של המאה ה-21 , עולם פוסט מודרני שבו האמונות עצמן איבדו יציבות? שבו אולי אין אמונות, אין אידאולוגיות ואין יותר פרות קדושות לשחוט? האם ניתן לקיים תרבות מודרנית בלי אפשרות הכפירה? מהם תפקידיה של הכפירה בהקשרים החדשים של חילוניות ודתיות? מה בין כפירה לנאמנות? מה משמעותה של תרבות ללא אפשרות של כפירה?
הרהורים על הכפירה כרעיון שעמד כאמור בשורשי המודרנה והחילון קשורים באמונה שלנו במכון ון ליר בצורך של החברה הישראלית לחשוב על החילוניות שלה, וממילא גם על הדתיות שלה, מחדש, לעומק ועם המבט קדימה. להתבונן במגוון אפשרויות של כפירה (במסגרת דתות, אידיאולוגיות וזהויות שונות), בגבולותיהן, בכפירה שהופכת לממסד, ובעיקר באופן בו מתפקדת הכפירה בעידן החילון היום.

צילום: מולטימדיה ון ליר
עריכה: יובל אברהם

הצטרפות לרשימת התפוצה