הפמיניזם המקומי והגלובלי יכול לזקוף לזכותו שינויים חברתיים עצומים בשדות פעולה רבים ומגוונים. אבל כמו עמדות פוליטיות ביקורתיות אחרות, הפמיניזם כגוף ידע וכמאבק פוליטי מתמודד כיום עם משברים ועם אתגרים לא פשוטים. עידן של פוסט-אמת, שבו נרטיבים על מציאות מגדרית נתקלים בנרטיבים חלופיים, צורות חדשות של פוליטיקה שמרנית של רגשות, וצורות ניאו-ליברליות של העצמת נשים ומיעוטים – כל אלה מחייבים לחשוב מחדש על דרכי המעורבות והפעולה שמציעים התיאוריה והמחקר הפמיניסטיים הביקורתיים. מנגד, נדמה כי שברים ופערים נוצרים גם מתוך התפתחות של נקודות מבט ביקורתיות המטילות ספק בלגיטימציה ובהשפעה של צורות שונות של ידע ופעולה פמיניסטיים.

קבוצת המחקר "ארגז הכלים לסובייקטיביות פוליטית פמיניסטית" קיימה כנס שהציג חשיבה ומחקר פמיניסטיים מגוונים, במטרה לפתח צורות מעורבות וארגז כלים שבכוחם להתמודד עם האתגרים העומדים בפני הפמיניזם הגלובלי והמקומי כיום. הקבוצה היא חלק מפרויקט המעבדה לסובייקטיביות פוליטית פמיניסטית עכשווית, שמטרתו לקדם שפות מחקריות חדשות המתמודדות עם אתגרים אלה.

למידע על הכנס שהתקיים בדצמבר 2022 >

לצפייה בכל ההרצאות של הכנס >