קול קורא לחוקרים צעירים להשתתפות בקבוצת מחקר

אירועי החודשים האחרונים מעוררים חרדה גדולה באשר לעתידו של המשטר הפוליטי והמשפטי בישראל ואפשרות קיומה של חברה משותפת. קשה היה לצפות מראש את השינויים מרחיקי הלכת שהקואליציה מנסה להכניס במסורת הדמוקרטית, ולא ניתן היה לצפות את ההיקף והנחישות של המחאה נגד ניסיונות אלה. הצבת סימני שאלה על המובן מאליו מעוררת חרדה, אך גם פותחת פתח לחשיבה מחודשת על שאלות יסוד. כיצד יש להבין את אירועי החודשים האחרונים מבחינה אינטלקטואלית ומחקרית? מהם הכלים התיאורטיים העומדים לרשותנו למטרה זו? אילו מסקנות אפשר להסיק מאירועי התקופה האחרונה ומתהליכים חברתיים, תרבותיים וכלכליים ארוכי טווח בכל הקשור למשטר הפוליטי והמשפטי הצפוי והראוי בישראל?

קבוצת המחקר היא יוזמה משותפת של מרכז אדמונד י’ ספרא לאתיקה באוניברסיטת תל אביב ומכון ון ליר בירושלים. הקבוצה תעמיק בהבנת הדמוקרטיה והמשטר בישראל ועתידם, בהתבסס על אירועי ההווה ועל המבנים החברתיים, המוסדיים, הפוליטיים והאידיאולוגיים הקיימים והמתפתחים בישראל.

הקבוצה מיועדת לתלמידי.ות דוקטורט ובתר-דוקטורט, וכן לחברי.ות סגל אקדמי בראשית דרכם, המתעניינים.ות בנושאים אלה מכל זווית דיסציפלינרית, בכלל זה משפטים, מדע המדינה, סוציולוגיה, היסטוריה, כלכלה ולימודי תרבות.

מפגשי הלימוד והמחקר של הקבוצה יתקיימו לאורך השנה האקדמית אחת לשבועיים בימי חמישי בשעות 14:00-16:00 באוניברסיטת תל אביב.

לפרטים על הקול קורא >