צוות המחקר בוחן את המדיניות הניאו-ליברלית של המדינה בשוק העבודה ובפיתוח תשתיות, ואת השפעתה על החברה הפלסטינית בישראל בעשרים השנים האחרונות. מטרת המחקר להציע תמונה מורכבת ומעמיקה של חיי הפלסטינים בישראל, תמונה שתוכל להסביר שני תהליכים העוברים על חברה זו בעת ובעונה אחת: הראשון – הדיכוי המתמשך, המונע מפלסטינים שוויון אזרחי ולעיתים אף מעמיד את חייהם בסכנה. ולמולו השני – המדיניות הניאו-ליברלית, המקודמת דווקא על ידי ממשלות ימין, ומחויבת לקידום פלסטינים בשדות התעסוקה וההשכלה הגבוהה כתנאי לפיתוחה הכלכלי של ישראל. צוות המחקר בוחן האם המדיניות הניאו-ליברלית מצביעה על שינוי מבני והיסטורי במעמדם של הפלסטינים בישראל, שינוי המצריך מחשבה מחודשת על יחסי יהודים וערבים בעת הזו. מימון הפרויקט בשיתוף עם קרן רוזה לוקסמבורג.