אנו נמצאים בעיצומו של "רגע פופוליסטי", כהגדרתה של החוקרת שנטל מוף, כאשר בכל רחבי העולם, וגם בישראל, הולכת ומתפשטת תנועה פופוליסטית שזוכה לניצחונות פוליטיים רבים.

תנועה זו מתאפיינת, על פי רוב, במחאה נגד הגלובליזציה הניאו-ליברלית והאליטות הכלכליות המובילות אותה; במחאה נגד התפשטותו של הליברליזם/פרוגרסיביזם התרבותי והתפיסות האינדיבידואליסטיות והקוסמופוליטיות שאותן הוא מקדם; ובמחאה נגד עלייתם של מנגנונים אנטי-רובניים (כדוגמת בית המשפט) ונגד שלטון הפקידות ה"מקצועית" שמעמיקים את משבר הייצוג של הדמוקרטיה הליברלית ומקשים על מימוש הרעיון של ריבונות העם.

קבוצת המחקר שפעלה במכון ון ליר עסקה באופן אמפתי בתופעה הפופוליסטית, וזאת באמצעות שני מהלכים עיקריים: ראשית, במישור הנורמטיבי: אתגור ההסבר הליברלי, לרבות מצידם של חוקרי החברה הביקורתיים, הרואה בעליית הפופוליזם איום הכרחי על הדמוקרטיה. ושנית, במישור הקונספטואלי, באמצעות בחינה אמפירית של הסובייקט החברתי של רוב התנועות הפופוליסטיות – המעמדות העממיים – תוך בחינת מאפייניהם, עמדותיהם ובפרט תפיסות הכלכלה המוסרית שלהם. התוצר של קבוצת המחקר אמור להיות פרסום של אסופת מאמרים ראשונה מסוגה בישראל הדנה בנושאים אלו. 

בסוף שנת 2020 יצא לאור לראשונה בעברית הספר התמורה הגדולה של הפילוסוף קרל פולני. תרגום הספר הוא תוצר של שיתוף פעולה בין מכון שחרית לבין מכון ון ליר בירושלים, כחלק מהניסיון להציע תפיסה כלכלית של טוב משותף.