מטרת המעבדה היא יצירת מרחב למחשבה ומחקר בין תחומיים המתמקדים בפיתוח נקודות מבט אנליטיות חדשות המתמודדות עם המציאות המגדרית, על תצורותיה החדשות והמתמשכות.

הנחת המוצא של הפרויקט היא שהמושגים שעמדו בבסיס התפיסה של סובייקט פוליטי ליברלי (ופמיניסטי), כגון חירות, בחירה ושוויון – וכן תפיסות הפועלוּת החברתית וההנחות בדבר הדרכים שבהן כוח חברתי מעצב סובייקטיביות, שעיצבו את המחשבה של הגל השני והשלישי בפמיניזם – מתקשים לתאר את המציאות העכשווית המורכבת של יחסי הכוח החברתיים ולאפשר לפעול בתוכה. לכן נדרשים כלים תיאורטיים שיאפשרו התבוננות מורכבת על זירות שונות של המציאות המגדרית, מתוך הקשבה לאופן שבו נשים (ומגדרים אחרים) מעצבות את הסובייקטיביות שלהן בתוך מוסדות ומרחבים חברתיים, ומתוך שמירה על תובנות ביקורתיות בנוגע להסדרים החברתיים הממוגדרים העכשוויים.

הפרויקטים השונים במסגרת המעבדה שואפים ליצור מסגרות תיאורטיות המאפשרות לבחון כיצד מגדר מעצב היום סובייקט/ית פועל/ת בזירות חברתיות שונות; ואילו כוחות והסדרים חברתיים מעצבים סובייקטיביות פעילה זו. במסגרת זו שואפת המעבדה לבחון גם את מקומה ואופייה של הביקורת הפמיניסטית, את הצורות שהיא לובשת, ואת יכולתה לשמש בסיס להתארגנות קולקטיבית ולגיבוש של ידע ופעולה פוליטיים.

המעבדה פועלת במכון ון ליר בירושלים מאז 2018 ובמסגרתה נערכות פעילויות מחקריות כמו גם פעילויות הפונות לקהל הרחב, ביניהן: סדנה לחוקרות "לחשוב פמיניזם"; הרצאה של פרופ' אוה פדר-קיטאי (Eva Feder Kittay) על תפיסת צדק מבוססת טיפול; רב שיח "פמיניזם בימי קורונה: רגש, פוליטיקה, פעולה"; וסדרת סרטונים עם חוקרות – "מחשבות פמיניסטיות על אחרי המגפה".